PİERCİNG

Piercing ( Pirsing ) hemen hemen tüm toplumlarda ilk çağlardan beri süregelen, kimi zaman inanç, kimi zaman bir süslenme biçimi, yada bir kabileye ait olduğunu göstermek için günümüze kadar süregelmektedir. Farklı amaçlarının yanı sıra acıya dayanma gücünü ölçmede bile kullanılıyor. Piercing çoğu toplumda ergenlikten erkekliğe geçiş in tescili. Birçok kabilede piercing'le birlikte vücuda dövme, bileklikler, ağır bilezikler, zincirler, taş, kamış halkalar uygulanıyor. Günümüzde ise tamamen vücut süslemesi (estetik kazandırma) biçiminde kendisini göstermektedir.

Piercing de kullanılan malzemeler genellikle cerrahi çelik, titanyum, tahta, kemik, boynuz, sedef gibi küpeler kullanılmaktadır. Ancak ilk delim yapılırken özellikle titanyum yada cerrahi çelik kullanılmalıdır. Piercing takıldıktan sonra vücut önce bu maddeleri reddeder, çünkü bu maddeler vücut için yabancı cisimlerdir. Piercing takılma işlemi sırasında sterilliğe önem verilmez ise bu bölge şişer, kızarır o bölgede ısı yükselir. Antibiyotikli pomatlar, antiseptik solüsyonlar yardımıyla bu enfeksiyon atlatılır. Piercing takılmasından sonraki günlerde bölge oldukça temiz tutulmalı verilen talimatları uygulanması gerekmektedir. Aksi taktirde istenmedik sonuçlarla karşı karşıya gelinebilir. Piercing i uygulayan kişinin mutlaka sağlık eğitimi almış vücut anatomi bilgisine sahip deneyimli olması da ayrıca önemlidir.