DÖVME ( TATTOO ) TARİHİ

 

Sanatın bugün nasıl ortaya çıkışı hakkında birçok teori ve kanıtlar vardır. Bunun başlangıcını ilkel çağlardan başlatmak gerekir. İlkçağlardan günümüze kadar insanoğlu birçok aleti ve figürleri farklı amaçlar için kullanmış ve onlara farklı manalar vermiştir. Paleolitik çağda insanlar, ağaç ve kemiklerden ilk aletlerini yapmış ve ilk aletin yapımıyla birlikte sonu gelmeyen bir döngü başlamıştır. İlk heykeller ve ilk resimler olarak bilinen mağaralardaki resimleri yapmaya başlamıştır. İlk resimler olarak bilinen mağara resimlerinde ne sanat kaygısı ne de estetik değer yargıları ön plandadır. Hepsinin bir anlama ve amacı vardır.

Mağaralardaki kadın resimleri bereketi ve doğumu sembol etmektedir, bu nedenle doğumun artmasını sağlamak için yapılamaya başlanmışlardır. İlkel insanlar avcılıktaki başarılarını artırmak için resmi bir büyü unsuru olarak algılamışlar ve ava giderken ilk önce avlanacağı hayvanın resmini duvara onu öldürürken tasvir ederdi ve böylece onun ruhunu resimde esir alıp avda başarı sağlayacağına inanırdı aynı şekilde bir çok büyü sembolü de ilkel insanlar tarafından vücuda bir şekilde tasvir edilirdi. Yani bugün ku dövmenin ilk adımı bu şekilde atılmış oldu.Kadıköy Dövme Piercing Studyosu İStanbulda Dövme Studyosu Kadıköyde Dövmeci

Avrupa dilleri, dövme anlamına gelen tattoo sözcüğünü Tahiti dilindeki tautau'dan almıştır. Günümüzde hala doğu bölgelerinin insanlarında dövmeyi ( tattoo ) görmekteyiz, bunlar basit şekillerden oluşmaktadır ama hepsinin bir anlamı vardır. Dövme, kimi zaman bir harf, sevilen kişinin ismi, anlamlı veya anlamsız bir söz ya da bir sembol olarak karşımıza çıkar. Romantik duyguları, yurtseverliği ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanıldı ve günümüzde de kullanılmaktadır. Ama hijyene önem verilmediği ve AIDS gibi bazı hastalıkları bulaştırdığı gerekçesiyle dövme yapmaya yasal sınırlamalar getirilmiştir.

Şahsen benim ninemde dövmeler vardır. Alnında üç tane nokta, ellerinde yılan figürleri bu figürler kürt bölgelerine ait anlamlardır . Yani doğu bölgesinin insanı ,dövmeyi ( tattoo ) yöresel bir amaç için kullanırken, günümüzde artık bu bir moda ,kendini ifade etme şekli , vücudu güzel gösterme, vb gibi bir çok sebepten dolayı günümüzde yapılmaya başlanmıştır ve bugüne gelmiştir.