DÖVME ( TATTOO ) HAKKINDA

 

Dövme (Tattoo) Sanatının bugün nasıl ortaya çıkışı hakkında birçok teori ve kanıtlar vardır. Bunun başlangıcını ilkel çağlardan başlatmak gerekir. İlkçağlardan günümüze kadar insanoğlu birçok aleti ve figürleri farklı amaçlar için kullanmış ve onlara farklı manalar vermiştir. Paleolitik çağda insanlar, ağaç ve kemiklerden ilk aletlerini yapmış ve ilk aletin yapımıyla birlikte sonu gelmeyen bir döngü başlamıştır. İlk heykeller ve ilk resimler olarak bilinen mağaralardaki resimleri Dövme yapmaya başlamıştır. İlk resimler olarak bilinen mağara resimlerinde ne sanat kaygısı ne de estetik değer yargıları ön plandadır.

PİERCİNG HAKKINDA

 

Piercing ( Pirsing ) hemen hemen tüm toplumlarda ilk çağlardan beri süregelen, kimi zaman inanç, kimi zaman bir süslenme biçimi, yada bir kabileye ait olduğunu göstermek için günümüze kadar süregelmektedir. Farklı amaçlarının yanı sıra acıya dayanma gücünü ölçmede bile kullanılıyor. Piercing çoğu toplumda ergenlikten erkekliğe geçiş in tescili. Birçok kabilede piercing'le birlikte vücuda dövme, bileklikler, ağır bilezikler, zincirler, taş, kamış halkalar uygulanıyor. Günümüzde ise tamamen vücut süslemesi ( estetik kazandırma ) biçiminde kendisini göstermektedir.

GEÇİCİ DÖVME HAKKINDA

 

Geçici dövme yapımı kalıcı dövme yapımına göre çok farklıdır. Özelliklede ilk kez dövme yaptıran arkadaşlar bunun bilincinde olmayıp ,kalıcı dövme kadar estetik ve simetrik olucağını sanarlar fakat kalıcı dövme kadar estetik olma gibi bir ihtimali yoktur. Ancak geçici dövmede aşağıdaki gibi bir dövme ( tattoo ) deseni düzgün ve simetrik olabiliyor. Gölgeli ve renkli dövmeler geçici olmuyor daha çok kalın ve içi dolu olan dövme şekilleri & desenleri, geçicide gerçeksi gösteriyor.

 
 Etiketler:Taksim Dövme - Taksim Tattoo Stüdyo - Taksim Kalıcı Dövme - Taksimde Dövmeci - İstiklal Caddesi- Piercing Stüdyo - Dövme - Tattoo - Piercing